Τετάρτη, 26 02 2020
Text Size

Comenius

  • Media Education across the Curriculum video and Communication,
    υλοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Δια βίου Μάθησης".

    Χρήσιμες συνδέσεις:

  • A joy of reading a joy of creating


ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COMENIUS 2008-1010

A joy of reading a joy of creating

 Σε αυτό το πρόγραμμα συμμετείχαν σχολεία από την Ελλάδα, Πολωνία, Λιθουανία , Ρουμανία, Ισπανία και Πορτογαλία.
Η βασική ιδέα του προγράμματος ήταν να εμβαθύνει στις γλωσσικές ικανότητες, στο πεδίο της ανάγνωσης και της γραφής, στις μητρικές γλώσσες και στις ξένες γλώσσες και να ενθαρρύνει τους μαθητές να αναλάβουν διαφορετικές δημιουργικές δραστηριότητες.
Χάρη σε αυτές τις προσπάθειες δημιουργήθηκαν δύο «περιπλανώμενα βιβλία» (wandering books), η αγγλική έκδοση που ονομάζεται Wandering Adventure και η γαλλική που ονομάζεται La legende du chene. Αμφότερα διατίθενται στο Internet.
Τα κείμενα αυτά αποτέλεσαν το υπόβαθρο για θεατρικά και κινηματογραφικά σενάρια. Η θεατρική παράσταση ανέβηκε κατά την διάρκεια της τελικής συνάντησης εργασίας στην Πορτογαλία.
Πάνω στη βάση του γαλλικού μύθου, δημιουργήθηκε μία μικρού μήκους κινηματογραφική ταινία με τίτλο «La recherche de Nathalie» (http://vimeo.com/13452174).

Τα σχολεία προσπάθησαν να ετοιμάσουν διάφορες ενδιαφέρουσες δραστηριότητες: παραγωγή γραπτών δημιουργικών κειμένων και ποιημάτων, έκδοση σχολικών εφημερίδων, καταγραφή των συναντήσεων και των ταξιδιωτικών αποστολών, φιλολογικές συζητήσεις σε βιβλία και  ταινίες, προετοιμασία προφορικών συζητήσεων, οργάνωση σχολικών και καλλιτεχνικών παραστάσεων. Κάθε σχολείο παρουσίαζε τα αποτελέσματα της δουλειάς του στα άλλα συμμετέχοντα σχολεία και στις τοπικές κοινωνίες, μέσω των σχολικών ιστότοπων, όπου όλα τα σχολεία είχαν πρόσβαση.
Οι καθηγητές και οι μαθητές επικοινωνούσαν χρησιμοποιώντας νέες τεχνολογίες (emais, Facebook). Κατά το δεύτερο έτος του προγράμματος πραγματοποιήθηκαν δύο συναντήσεις μέσω του Skype. Οι μαθητές έπρεπε να γνωρίζουν το μύθο για την προέλευση της χώρας τους και της πόλης τους. Κατά την διάρκεια του προγράμματος, καθηγητές και μαθητές είχαν την ευκαιρία να προβάλουν το εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας τους, αλλά και να ξεναγήσουν τις άλλες αποστολές σε μέρη με αξιόλογο πολιτιστικό, ιστορικό και θρησκευτικό ενδιαφέρον.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. Να δοθεί η ευκαιρία στους εκπροσώπους των συμμετεχόντων σχολείων να ανταλλάξουν πληροφορίες και εμπειρίες γύρω από τις σχολικές δραστηριότητες και να γνωρίζουν τα εφαρμοζόμενα εκπαιδευτικά συστήματα και μεθόδους διδασκαλίας της κάθε χώρας, μέσα από κοινές συναντήσεις, κοινά μαθήματα και κοινές δραστηριότητες.
  2. Να γνωρίσουν οι εκπαιδευτικές κοινότητες την ιστορία, τα έθιμα και το σύγχρονο τρόπο ζωής των κατοίκων της κάθε χώρας, μέσα από ξεναγήσεις, επισκέψεις και διοργάνωση-παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων.
  3. Να συνεργαστούν δημιουργικά οι μαθητές των χωρών και να εκπονήσουν από κοινού μια φανταστική ιστορία με τίτλο «Wandering Adventure Book», της οποίας η πλοκή θα συμπληρώνεται σε κάθε συνάντηση και στο τέλος θα δραματοποιηθεί και παρουσιασθεί από τους μαθητές, ενώ παράλληλα θα δημοσιευθεί στην Αγγλική και Γαλλική γλώσσα.