Τετάρτη, 26 02 2020
Text Size

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LEONARDO DA VINCI 2011

Educational Multimedia Web Development - Δημιουργία πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών

Εκπαίδευση / κατάρτιση ομάδας μαθητών του 1ου ΕΠΑΛ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ, στην Πορτογαλία, στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης / Leonardo Da Vinci με αριθ. Σύμβασης: 2011-1-GR1 LEO 01-06523 5 και τίτλο : ?Educational Multimedia Web Development?.

Διάρκεια επίσκεψης: 14 ημέρες από 16/10/11 ? 29/10/11

Τίτλος προγράμματος: Educational Multimedia Web Development

Συμμετέχοντες: 15 μαθητές, 3 καθηγητές

Γλώσσα επικοινωνίας/εργασίας: αγγλική


Γενικοί Στόχοι :

 • Διεύρυνση του επαγγελματικού ορίζοντα των συμμετεχόντων με την επαφή τους με την τελευταία τεχνολογία στο αντικείμενο «Δημιουργία πολυμεσικών εκπαιδευτικών εφαρμογών».

 • Ανάπτυξη / βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων των συμμετεχόντων μέσα από την πρακτική άσκηση σε δύο από τα αντικείμενα της φοίτησής τους (Εφαρμογές Πολυμέσων, Προγραμματιστικά εργαλεία για το Διαδίκτυο).

 • Διαμόρφωση επαγγελματικής συνείδησης στους συμμετέχοντες, μέσα από την λειτουργία τους σε πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.

 • Η εμπειρία στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης σε άλλη ευρωπαϊκή χώρα.

 • Η γνωριμία με το σύστημα εκπαίδευσης και εργασίας της χώρας υποδοχής.

 • Δημιουργία ή/και ενδυνάμωση της ευρωπαϊκής συνείδησης των συμμετεχόντων.

 • Διεύρυνση του πολιτιστικού και γλωσσικού ορίζοντα των συμμετεχόντων.

Δραστηριότητες:

Πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη εκπαίδευση 30 ωρών, των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Προγραμματισμός ιστοσελίδων με HTML-5

 • Επεξεργασία εικόνας με το GIMP

 • Σχεδίαση κα υλοποίηση 3Δ γραφικών και σχεδιοκίνησης με το BLENDER

 • Σχεδίασης πολυμεσικών εφαρμογών για το Διαδίκτυο με το FLASH.

Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με το πρόγραμμα και η διδασκαλία 10 ωρών για την εκμάθηση της Πορτογαλικής γλώσσας.

Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν πολιτισμικές επισκέψεις σε μουσεία και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος όπως ξενάγηση στην παλιά πόλη της Λισαβόνας, επίσκεψη στο παλάτι της Sintra και στο Pena National Palace, επίσκεψη στο ?Parque das Nacoes?, ξενάγηση στο κάστρο του Belem και στο μνημείο των εξερευνητών, ξενάγηση στο μουσείο αμαξών, στο μουσείο μοντέρνας τέχνης και στο μουσείο του Goulbekian.


Αποτελέσματα:

 • Βελτίωση των επαγγελματικού / επιστημονικού επιπέδου, μέσα από την ενημέρωση για τις τεχνολογίες αιχμής.

 • Βελτίωση των επαγγελματικών δεξιοτήτων, μέσα από την πρακτική άσκηση στις παραπάνω τεχνολογίες.

 • Δημιουργία επαγγελματικής νοοτροπίας μέσα από την αλληλεπίδραση και την ομαδική εργασία.

 • Βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, μέσα από τη διαβίωση και αλληλεπίδραση σε ξένο, πολυπολιτισμικό περιβάλλον.