Σάββατο, 22 09 2018
Text Size

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

  • 2012-2013: Θέμα: "Η σχολική διαμεσολάβηση μοχλός δημοκρατίας στη σχολική κοινότητα".
    Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Κυπριανίδου Μαρία, Κων/νος Τσιβίκης.