Τρίτη, 02 06 2020
Text Size

Προγράμματα Αγωγής Υγείας

  • 2012-2013: Θέμα: "Η σχολική διαμεσολάβηση μοχλός δημοκρατίας στη σχολική κοινότητα".
    Συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί: Κυπριανίδου Μαρία, Κων/νος Τσιβίκης.