Τετάρτη, 26 02 2020
Text Size

Γενικές πληροφορίες για το υποδιευθυντές του σχολείου μας:

Τσιβίκης Κων/νος ΠΕ19-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΕΙ,  Φωκάς Σπυρίδων ΠΕ04.01-ΦΥΣΙΚΟΣ