Τετάρτη, 26 02 2020
Text Size

Σ.Ε.Κ. Καλαμαριάς

Το ΕΠΑ.Λ. Καλαμαριάς υποστηρίζεται εργαστηριακά από το Σχολικό Εργαστηριακό Κέντρο (Σ.Ε.Κ.) Καλαμαριάς.

Αξιοποιούνται νέες εκπαιδευτικές τεχνολογίες, όπως με τη χρήση: