Παρασκευή, 03 04 2020
Text Size

Ομάδες Προσανατολισμού, Τομείς και Ειδικότητες

Προσοχή! Οι παρακάτω τομείς και ειδικότητες δεν ταυτίζονται με αυτές που θα λειτουργήσουν στο ΕΠΑΛ Καλαμαριάς

Οι Ομάδες Προσανατολισμού με τους αντίστοιχους Τομείς και τις αντίστοιχες Ειδικότητες του Επαγγελματικού Λυκείου είναι οι εξής:

Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τομέας Πληροφορικής

 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

Τομέας Μηχανολογίας

 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
 • Τεχνικός Οχημάτων
 • Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης αεροσκαφών

Τομέας Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Τεχνικός Αυτοματισμού

Τομέας Δομικών Έργων

 • Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής

Τομέας Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

 • Τεχνικός Διαχείρισης και Ανακύκλωσης
 • Τεχνικός Ελέγχου Ρύπανσης και Εγκαταστάσεων Αντιρύπανσης
 

Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού
 • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό
 

Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών
 • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών
 • Τεχνικός Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
 

Ομάδα Προσανατολισμού Υγείας-Πρόνοιας και Αισθητικής-Κομμωτικής

Τομέας Υγείας ? Πρόνοιας

 • Βοηθός Νοσηλευτή
 • Βοηθός Ιατρικών ?Βιολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 • Βοηθός Φυσικοθεραπευτή
 • Βοηθός Οδοντοτεχνίτη
 • Βοηθός Ακτινολογικών Εργαστηρίων
 • Βοηθός Φαρμακείου
 • Βοηθός Χημικών Εργαστηρίων και Ποιοτικού Ελέγχου

Τομέας Αισθητικής - Κομμωτικής

 • Αισθητικής Τέχνης
 • Κομμωτικής Τέχνης
 

Ομάδα Προσανατολισμού Εφαρμοσμένων Τεχνών και Καλλιτεχνικών Εφαρμογών

Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών

 • Γραφικών Τεχνών
 • Σχεδιασμού Εσωτερικών Χώρων
 • Αργυροχρυσοχοΐας
 • Συντήρησης Έργων Τέχνης ? Αποκατάστασης
 • Ψηφιδογραφίας ? Υαλογραφίας

Τομέας Βιομηχανικού Σχεδιασμού

 • Σχεδίασης και Παραγωγής Ενδύματος
 • Επιπλοποιίας ? Ξυλογλυπτικής
 

Ομάδα Προσανατολισμού Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων

 Τομέας Πλοιάρχων

 •  Πλοίαρχος Εμπορικού Ναυτικού

Τομέας Μηχανικών

 • Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού