Παρασκευή, 03 04 2020
Text Size

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ, ΤΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015

 

ΤΑΞΗ Α'

 Ομάδες Προσανατολισμού:
 • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
 • ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

 

ΤΑΞΗ Β΄

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΤΟΜΕΙΣ-ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:

Α. Ομάδα Προσανατολισμού Τεχνολογικών Εφαρμογών

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ:

 • Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής
 • Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ
 • Τεχνικός Εφαρμογών Λογισμικού

ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ:

 • Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
 • Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 • Τεχνικός Εγκαταστάσεων ψύξης αερισμού και κλιματισμού
 • Τεχνικός Οχημάτων

ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ & ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ:

 • Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων
 • Τεχνικός Αυτοματισμού
 • Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Β. Ομάδα Προσανατολισμού Διοίκησης και Οικονομίας

ΤΟΜΕΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Οικονομίας και Διοίκησης στον Τουρισμό

Γ. Ομάδα Προσανατολισμού Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής

Τομέας Γεωπονίας, Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής:

 • Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής
 • Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου
 • Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

 

ΤΑΞΗ Γ΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ:
 • ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΨΥΚΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
  • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
  • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
  • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ, ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ Η/Υ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
  • ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 • ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
  • ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ